Werkwijze

 

Werkwijze bemiddeling

U twijfelt over een gesprek? Een eerste consult per telefoon of mail is gratis. Aarzel niet om mij te bellen / mailen. Ik bekijk graag met u of ik u kan verder helpen.

Indien jullie een afspraak wensen starten we steeds met een vrijblijvend intake- en kennismakingsgesprek (bij voorkeur met alle betrokken samen). Transparantie en duidelijkheid zijn voor mij twee belangrijke zaken. Ik zal jullie tijdens dit gesprek informeren over het bemiddelingstraject, over de zaken die geregeld dienen te worden. Daarnaast overlopen we jullie verwachtingen en stemmen we deze af op elkaar. Afspraken over het verloop worden uitgelegd zodat – indien jullie wensen te starten met bemiddeling – éénieder van jullie goed geïnformeerd aan het bemiddelingstraject kan starten. Ook qua tarifiëring  vind ik het belangrijk dat jullie vooraf weten hoeveel jullie scheiding

/ bemiddeling ongeveer gaat kosten. Ik kies dan ook bewust voor vaste tarieven voor het opstellen van jullie overeenkomst. Voor de gesprekken geldt er een vastgelegd tarief per 90 minuten (gezamenlijk gesprek) of 60 minuten (individueel gesprek). We maken tijdens het eerste gesprek een inschatting van het aantal gesprekken. Na dit gesprek hebben jullie de keuze of jullie hiermee verder willen gaan. 

Wanneer de eigenlijke bemiddeling van start gaat, ondertekenen we een bemiddelingsprotocol waarin we (jullie en ikzelf) de basisprincipes van een bemiddeling ondertekenen. Zo zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid 2 belangrijke basisprincipes.

Ik informeer jullie tevens over alle voorwaarden en formaliteiten waaraan een overeenkomst op juridisch en inhoudelijk vlak moet voldoen en tracht daarnaast met jullie vooruit te blikken naar de toekomst (bv. door middel van het inbouwen van clausules die rekening houdende met mogelijke veranderingen in jullie persoonlijke situatie of die van jullie kinderen).

De afspraken die jullie doorheen de bemiddelingsgesprekken maken, worden door mij voor jullie op papier gezet en blijven vertrouwelijk zolang er geen definitieve regeling is. Ik geloof hierbij in maatwerk en het feit dat een overeenkomst (ook deze op papier) moet groeien. Van zodra de bemiddelingsgesprekken gestart zijn en de eerste afspraken tussen jullie vorm krijgen, giet ik jullie afspraken in een ontwerptekst die ik aan elk van jullie doormail zodat jullie deze thuis rustig kunnen nalezen. Na elke samenkomst krijgen jullie van mij een nieuwe aangepaste versie doorgemaild. Zo vaak als nodig en wenselijk is pas ik jullie afspraken aan op papier, dit totdat ze voor jullie 100% goed zijn. Jullie betalen enkel voor het eindontwerp.

Van zodra een overeenkomst definitief is en door jullie ondertekend is, kunnen jullie deze – desgewenst – laten bekrachtigen door de familierechtbank. Ik informeer jullie over de mogelijkheden en begeleid jullie hierbij.

Wanneer de bemiddeling eerder gericht is op het verbeteren van de communicatie tussen jullie, is een overeenkomst op papier niet altijd nodig. Soms kan het wel zinvol zijn om een afsprakennota te voorzien (bv. Afspraken rond communicatie).

Bemiddelingsgesprekken gebeuren bij voorkeur samen met alle betrokkenen. Soms kan een individueel gesprek met elk van jullie (caucus) zinvol zijn. Dit wordt in onderling overleg en in alle transparantie besproken.

Werkwijze coaching

U twijfelt over een gesprek? Een eerste consult per telefoon of mail is gratis. Aarzel niet om mij te bellen / mailen. Ik bekijk graag met u of ik u kan verder helpen.

Indien u een afspraak wenst, start een start ik ook bij een individueel coachingtraject steeds met een vrijblijvend intake- en kennismakingsgesprek waarin ik jou informeer over mijn werkwijze en waarin ik met jou je verwachtingen overloop. Na elk (vervolg)gesprek evalueren we samen of je voldoende handvaten hebt meegekregen om verder te kunnen dan wel of je nog een vervolggesprek wenst. Bij coaching spreken we niet over een langdurige begeleiding, maar over een kortdurend traject waarin ik je handvaten aanreik die je helpen om opnieuw grip te krijgen op je situatie. Soms kan dat bestaan uit concrete tips en tools, soms helpt praten en reflecteren je net vooruit. Ik geloof in de kracht van mensen en het feit dat mensen tijdens moeilijke fasen in hun leven soms een klein duwtje nodig hebben om deze kracht terug te vinden.

Wanneer langdurige hulp nodig is, leid ik je toe naar de voor jouw gepaste hulp- of dienstverlening.

Home

Valérie Gravey

STUIVENBERGBAAN 114 - 2800 MECHELEN
(ENKEL NA AFSPRAAK)
BE18 9733 8736 2965

Webdesign © WiThService.be