Over mij

_MG_4999

Studies en werk

In 1999 behaalde ik een master (licentiaat) in de criminologische wetenschappen en in 2001 een master (licentiaat) in de familiale en seksuologische wetenschappen (KULeuven).

In 2002 vulde ik dit aan met een diploma van bemiddelaar in familiezaken (KULeuven).

Onmiddellijk na mijn studies ging ik aan de slag bij de FOD Justitie waar ik op vraag van de familierechtbank 7 jaar gesprekken voerde met gescheiden koppels in conflictueus ouderschap en met hun kinderen, om zo tot een geschikte verblijfsregeling te komen.

In 2009 maakte ik de overstap naar een welzijnsorganisatie waar ik tot op heden werk als erkend familiaal bemiddelaar (ik ben erkend sinds 12 november 2009, volgens art 1726 en 1727 GerW).

Daarnaast ben ik sinds 2020 gestart met een eigen praktijk.

Tot op heden blijf ik me vervolmaken door het volgen van opleidingen binnen het juridisch-technische en het psycho-sociale luik.

Ik ben lid van  Uw Bemiddelaars en de Bemiddelingvzw. Klik op de links voor meer informatie over beide verenigingen.

Visie

In mijn praktijk ervaar ik dagelijks hoe een scheiding of een familiaal conflict weegt op mensen. Stabiliteit valt weg. Emoties als stress, verdriet, boosheid wegen vaak zwaar. Net op die momenten moeten afspraken gemaakt worden met elkaar of moet er worden gepraat, wat niet makkelijk is.

Ik geloof dat het begeleiden en ondersteunen van mensen hierin een specifieke aanpak vergt. Soms hebben mensen vooral nood aan een duidelijk kader, aan (juridische) informatie, aan een gestructureerde aanpak. Soms moeten vooral de emoties en de gedachtengang van mensen een plaats krijgen . Het is deze gebalanceerde aanpak op maat die ik dagelijks toepas in mijn praktijk.

Mijn logo / de gouden, parallelle lijnen  symboliseren mijn visie op mijn werk als bemiddelaar en scheidingscoach. Mensen hun wegen scheiden, mensen zijn in een conflict verwikkeld waardoor ze keuzes maken, elk een andere weg inslaan. Als bemiddelaar herstel ik niet simpelweg wat gebroken is, maar zorg ik voor een nieuwe vorm van verbinding,een laagje goud. Ik doe dit vanuit een evenwichtige aanpak met aandacht voor ieders belangen. Soms zorgen goede afspraken in de vorm van een overeenkomst voor die verbinding. Soms zit de verbinding in de communicatie an sich of in een andere manier van omgaan met deze conflictsituatie. De kunst is om in deze moeilijke periode te kunnen zien wat nog mogelijk is.

Of zoals de Japanse kunstvorm Kintsugi het zo mooi vastlegt: gebroken scherven worden op een zichtbare manier aan elkaar gelijmd met goudverf en zo ontstaat een mooi nieuw geheel. Barsten kunnen niet worden weggevaagd maar je kan ze wel beschouwen als een uniek deel van iemands geschiedenis. “

“ Te midden van de moeilijkheid, schuilt de mogelijkheid “
A. Einstein

Home

Valérie Gravey

STUIVENBERGBAAN 114 - 2800 MECHELEN
(ENKEL NA AFSPRAAK)
BE18 9733 8736 2965

Webdesign © WiThService.be