Scheidingsbemiddeling

Een scheiding brengt zorgen met zich mee: praktische zorgen maar ook emotionele bekommernissen. Er moet veel geregeld worden en dat in een heel turbulente fase van jullie leven.

Om samen tot goede en duurzame afspraken te komen, informeer ik jullie over de juridische en praktische zaken die geregeld dienen te worden. Ik overloop met jullie alle aspecten die nodig zijn om tot een scheidingsovereenkomst te komen zodat jullie via een echtscheiding in onderlinge toestemming (EOT) kunnen scheiden. Alle aspecten met betrekking tot jullie vermogen enerzijds en jullie kinderen anderzijds worden overlopen  (huis*, goederen, financiën, verzekeringen, …, verblijfs-en kostenregeling voor de kinderen, afspraken over communicatie, …. ). Bedoeling is om te komen tot een duurzame overeenkomst op maat van jullie situatie. Ik begeleid jullie hierbij van de begin- tot de eindfase.

* Afhankelijk van wat jullie met de gezinswoning willen doen, is een bijkomende notariële akte nodig voor jullie onroerend goed. Deze kan als bijlage bij de scheidingsovereenkomst gevoegd worden. Ik begeleid jullie hierbij.

Ook bij een feitelijke scheiding, een breuk na wettelijke of feitelijke samenwoning, …. kan ik jullie helpen om regelingen te treffen.

Naast alle feitelijke en vormelijke aspecten die geregeld moeten worden, heb ik als bemiddelaar oog voor het emotionele proces waar jullie en jullie kinderen op dit moment inzitten en pakken we de thema’s die voor discussies zorgen samen aan.

Voor meer informatie:
Klik hier voor meer informatie over mijn WERKWIJZE en TARIEVEN


“Een conflict is niet te vermijden, een strijd wel”.

M. Lucado

Home

Valérie Gravey

STUIVENBERGBAAN 114 - 2800 MECHELEN
(ENKEL NA AFSPRAAK)
BE18 9733 8736 2965

Webdesign © WiThService.be