Tarieven

Eerste contact per telefoon of per mail

U twijfelt over een gesprek? Een eerste consult per telefoon of mail is gratis. Aarzel niet om mij te bellen / mailen. Ik bekijk graag met u of ik u kan verder helpen.
 

Intakegesprek*(kennismaking + eerste info) /Vervolggesprekken

  • Gezamenlijk gesprek / 90 min: 100 euro 
  • Individueel gesprek / 60 min: 50 euro 
*Dit is een vrijblijvend gesprek waarna u verder vrij kan beslissen of u (een) vervolggesprek(ken) wenst of niet.   
 

Opmaken overeenkomst

  • Ouderschapsovereenkomst (kinderen : uitoefening ouderlijk gezag, verblijf- en kostenregeling)      + verzoekschrift rechtbank: 300 euro
  • Scheidingsovereenkomst (echtscheiding onderlinge toestemming)                                                        + verzoekschrift rechtbank: 400 euro
  • Opmaak deelovereenkomsten: 60 euro/uur 
  • Eventuele gerechtskosten (rolrechten/administratieve documenten voor de rechtbank bv attest van woonst) worden doorgerekend volgens de werkelijke prijs.
 

Tenzij anders overeengekomen wordt de kostprijs van gezamenlijke gesprekken gelijk verdeeld tussen de partijen.

Vrijstelling van BTW – toepassing van artikel 44 §2, 5° van het BTW-wetboek100

Home

Valérie Gravey

STUIVENBERGBAAN 114 - 2800 MECHELEN
(ENKEL NA AFSPRAAK)
BE18 9733 8736 2965

Webdesign © WiThService.be