Tarieven

Eerste contact per telefoon of per mail

U twijfelt over een gesprek? Een eerste consult per telefoon of mail is gratis. Aarzel niet om mij te bellen / mailen. Ik bekijk graag met u of ik u kan verder helpen.
 

Intakegesprek*(kennismaking + eerste info) /Vervolggesprekken

  • Gezamenlijk gesprek / 90 min: 140 euro per gesprek
  • Individueel gesprek / 60 min: 60 euro per gesprek
*Dit is een vrijblijvend gesprek waarna u verder vrij kan beslissen of u (een) vervolggesprek(ken) wenst of niet.   
 

Opmaken overeenkomst

  • Ouderschapsovereenkomst (uitoefening ouderlijk gezag, verblijf- en kostenregeling kinderen)        + verzoekschrift rechtbank: 400 euro
  • Scheidingsovereenkomst (echtscheiding onderlinge toestemming: kinderen/onroerende en roerende goederen)  + verzoekschrift rechtbank: 650 euro
  • Opmaak deelovereenkomsten (bv. aanpassing regeling ): 60 euro/uur 
  • Eventuele gerechtskosten (rolrechten/administratieve documenten voor de rechtbank ) worden doorgerekend volgens de werkelijke prijs.
 

Tenzij anders overeengekomen wordt de kostprijs van gezamenlijke gesprekken gelijk verdeeld tussen de partijen.

Vrijstelling van BTW – toepassing van artikel 44 §2, 5° van het BTW-wetboek100

Home

Valérie Gravey

STUIVENBERGBAAN 114 - 2800 MECHELEN
(ENKEL NA AFSPRAAK)
BE18 9733 8736 2965

Webdesign © WiThService.be